Subsidiemogelijkheden

Subsidies op (product-) innovatie en ontwikkelingaanvragen brengen in de meeste gevallen flink wat voorwerk en bijkomende verplichtingen met zich mee. Dit weerhoudt men doorgaans van het aanvragen van subsidies. Vaak is er een zekere mate van gereserveerdheid, omdat de werkelijke bijdrage na aftrek van voorwerk en de hieraan verbonden verplichtingen niet opweegt tegen de voordelen.

Meer weten over subsidiemogelijkheden?

Meprof helpt u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden voor subsidies. Dankzij ons netwerk en onze ervaring kunnen wij u ondersteunen bij uw aanvraag en u hierin begeleiden. Neem vrijblijvend contact op om ideeën te bespreken en deze toetsen aan de bijdrage die subsidies kunnen leveren.